Osmolalita efektivní v séru (výpočet)
Osmolalita efektivní - výpočet (S; molalita [mmol/kg] vzorec 1)


Synonyma: OSM efektivní - výpočet Zkratka: S_OSME
Lokální kód: 25 Kód NČLP: 08176
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Osmolalitu lze stanovit v plazmě, kde je antikoagulačním činidlem heparinát lithný (doporučený odběr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 4 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 2 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 266 295 mmol/kg L
1T 99R+ 275 295 mmol/kg L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Podmínkou výpočtu je změření Na (č.m. 16) a glukózy (č.m. 9) v séru.

Další informace:

Abstrakt

Vypočtená efektivní osmolalita se využívá v situacích, kdy je nutné posoudit vliv osmotických změn bez ovlivnění urey, která volně prochází biologickými membránami.

 

Způsob výpočtu

Tradiční vzorec 1.

POsmEffcalculated(1) = 2*P_Na+ + P_Glukóza              [mmol/kg]

 

Tradiční vzorec 2.

POsmEffcalculated(2) = 1.86*P_Na+ + P_Glukóza +  9              [mmol/kg]

(modifikovaná rovnice Dorwarta a Chalmerse, s vynecháním plazmatické koncentrace urey)

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz