Rizikový index - výpočet
CHOL/HDL index (S; látkový poměr [1] vzorec 1)


Synonyma: Rizikový index Zkratka: S_RICH
Lokální kód: 56 Kód NČLP: 08817
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do:
Odebírané množství:
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <3,5 1 L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Poměr celkového cholesterolu a HDL cholesterolu.

Další informace: