Albumin/kreatinin poměr v moči
Albumin/kreatinin (Moč; hmot./látk.množ. [g/mol] Výpočtová metoda)


Synonyma: Mikroalbuminurie Zkratka: ALB/KREA
Lokální kód: 751 Kód NČLP: 11447
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně Odezva: Do týdne
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku: Stanovení se provádí ze středního proudu ranní moči. Koncentraci albuminu lze posoudit při současném stanovení látkové koncentrace kreatininu ve stejném vzorku moče. Pro výpočet poměru je nutné zaškrtnout na žádance obě metody ALB. (mikroalbuminurie) a KREA (kreatinin) v moči - sloupec 2. zprava označený "Moč - kvantitativní vyšetření"!! Poměr albumin v moči/kreatinin v moči (mg/mmol resp. g/mol) se vypočítává automaticky.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 1 Den
Stabilita při 4-8°C: 4 Týden
Stabilita při -20°C: 24 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <3,0 g/mol


Doplňující klinické informace:
Pro výpočet je nutné stanovit látkovou koncetraci kreatininu v témže vzorku moče. Poměr albumin/kreatinin je vyjadřován jako metoda ALB/KREA. Hodnota poměru albumin/kreatinin má nejvyšší výpovědní hodnotu a nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu. Vzorek první ranní moči je nejvhodnější, neboť v něm poměr albumin/kreatinin koreluje s 24-hodinovým vylučováním albuminu nejlépe. Pokud není možný první ranní vzorek, je použitelný i jiný náhodný vzorek nesbírané moči (ww.cskb.cz).

Hodnotící meze
Normální exkrece: <3,0 g/mol
Albuminurie: 3,0-30,0 g/mol
Proteinurie: > 30,0 g/mol

Autorské poznámky:
Výpočet poměru albumin v ranní moči / kreatinin v moči. Jde o důležitý parametr používaný pro hodnocení renálního poškození v oblasti diabetologie a nefrologie.

Další informace: