Screening drog v moči
Screening drog (průkaz) (Moč; přítomnost [-] Imunochromatografický rychlostest)


Synonyma: Drogový screening v moči Zkratka: U_DROG
Lokální kód: 600 Kód NČLP: 11450
Kód VZP rutina: 92125 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Imunochromatografický rychlotest
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Zabránit manipulaci se vzorkem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Hodnocení:
normální nález= nepřítomnost jakéhokoliv xenobiotika (drogy)

Autorské poznámky:

Další informace: