MCH v plné krvi (Krevní obraz)
Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty(B); entitní hmotnost [pg] Výpočtová metoda)


Synonyma: Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu Zkratka: B_MCH.
Lokální kód: 413 Kód NČLP: 12271
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 31 37 pg L
3D 2M 28 40 pg L
2M 3M 26 34 pg L
3M 6M 25 35 pg L
6M 2R 23 31 pg L
2R 6R 24 30 pg L
6R 12R 25 33 pg L
12R 15R 25 35 pg L
15R 99R+ 28 34 pg L


Doplňující klinické informace:
Falešně vyšší hodnoty při aglutinaci erytrocytů ve vzorku. Diagnosticky slouží hodnota MCH zejména k rozlišení mikrocytárních, makrocytárních a normocytárních anémií.

Autorské poznámky:
Stanovení HCH je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření. Barvivo v erytrocytu (MCH) udává množství hemoglobinu v jednom erytrocytu. Jednotky jsou piktogramy (pg) a normální hodnoty MCH jsou 28-34 pg (zdroj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).
Vzorec pro výpočet: MCH = Hb/RBC
Hb = koncentrace hemoglobinu v g/l
RBC = počet erytrocytů (10^12/l)

Další informace:

 

Parametr:

Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu

Zkratka

MCH

Vysvětlení zkratky

Mean Corpuscular Hemoglobin

Získání hodnoty

počítání

Souvislost s parametry

(HGB/RBC) x 10

Poznámky

indikátor množství barviva v RBC

Ovlivnění měření

viz. související parametry

Indikace

-

Interpretace

anémie normochromní, hypochromní, hyperchromních

Diferenciální diagnóza

hypochromie

 

hyperchromie

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz