MCHC v plné krvi (Krevní obraz)
Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty(B); hmot. konc. [g/l] Výpočtová metoda)


Synonyma: Průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytární mase Zkratka: B_MCHC
Lokální kód: 414 Kód NČLP: 12273
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 290 370 g/l L
3D 4T 280 380 g/l L
4T 3M 290 370 g/l L
3M 2R 300 360 g/l L
2R 15R 310 370 g/l L
15R 99R+ 320 360 g/l L


Doplňující klinické informace:
Falešně vyšší hodnoty při aglutinaci erytrocytů ve vzorku. Diagnosticky slouží hodnota MCHC zejména k rozlišení mikrocytárních, makrocytárních a normocytárních anémií.

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Stanovení MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.

 

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC) udává množství hemoglobinu v erytrocytu jako hmotnostní zlomek.

Vzorec pro výpočet: MCHC = Hb/Htc (g/l)

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).