PCT v plné krvi (Krevní obraz)
Trombokrit (Krev; objemový podíl [1] Výpočtová metoda)


Synonyma: Destičkový hematokrit (Trombokrit) Zkratka: B_PCT.
Lokální kód: 581 Kód NČLP: 12278
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Při skladování v chladu může docházet ke shlukování až k agregaci trombocytů.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Zvýšené hodnoty se nacházejí u trombocytóz a makrotrombocytóz. Snížené hodnoty mohou být u trombocytopenií a mikrotrombocytóz.
Ref. meze:
0-99: 1,2-3,5 ml/l

Autorské poznámky:
Stanovení PCT (destičkový hematokrit – trombokrit) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.

Další informace:

Parametr:

Trombocytární hematokrit

Zkratka

PCT

Vysvětlení zkratky

Plateletcrit

Získání hodnoty

počítání

Souvislost s parametry

(PLT x MPV)/10000

Poznámky

-

Ovlivnění měření

viz. PLT

Indikace

-

Interpretace

souvisí s hodnotou PLT, MPV

Diferenciální diagnóza

souvisí s trombocytopenií a mikrotrombocyty

 

souvisí s trombocytózou a makrotrombocyty, zvýšená viskozita

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz