CA 72-4 v séru
CA 72-4 (S; arb. látková konc. [klU/l] ECLIA)


Synonyma: Nádorový antigen CA 72-4 Zkratka: S_C724
Lokální kód: 608 Kód NČLP: 12299
Kód VZP rutina: 81235 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 30 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <6,9 kIU/l L


Doplňující klinické informace:
Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Stanovení CA 72–4 je založeno na detekci antigenu TAG 72 glykoproteinového typu determinovaného monoklonálními protilátkami (1981). Jeho produkce u plodu je typická pro epiteliální buňky žaludku a pankreatu. V dospělosti je prokazatelný především u maligních nádorů žaludku, střeva, pankreatu, mléčné žlázy a některých nádorů ovaria.

 

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

Antigen TAG 72 (Tumor-asociovaný glykoprotein TAG 72), detekovatelný soupravou CA 72–4, je definovaný na podkladě monoklonálních protilátek B 72.3 a CC–49(Guadani et al. 1995). Je to mucinový komplex o molekulové hmotnosti větší než 106 Da 

 

Role v metabolismu

Dosud neznámá.

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Benigní onemocnění, která mohou ovlivnit  koncentraci CA 72–4 v séru,  patří do skupiny postižení jater, ledvin a zánětlivých onemocnění GIT. Vzhledem k vysoké specificitě CA 72–4 u maligních chorob je vhodný při užití kombinace markerů za účelem zvýšení senzitivity.

 

Použití pro klinické účely

 

Maligní onemocnění

  • Screening, stanovení diagnózy: neužívá se (snad jen pro určení neznámého primárního nádoru). V kombinaci s CEA může odlišit benigní a maligní proces pankreatu vyšetřením tekutiny cyst.
  • Odhad závažnosti onemocnění: koreluje s přítomností vzdálených metastáz.
  • Monitorování průběhu onemocnění: především u karcinomu žaludku,  senzitivita CA 72–4  je obecně asi 50 % při téměř 100 % specificitě. Senzitivita záchytu rozsevu onemocnění se zvýší v kombinaci s CEA nebo CA 19–9. CA 72–4 je vhodný rovněž ke sledování nemocných s karcinomem dolní třetiny jícnu, tlustého střeva a pankreatu, event. mucinového typu ovariálního karcinomu. Vhodně doplňuje sledování u nemocných s nádory kolorekta, neprodukující CEA nebo CA 19–9. Vykazuje rovněž dostatečnou senzitivitu pro monitorování nemocných s metastázami uvedených nádorů do jater.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny zvýšení v séru

  • CA 72–4 může být v séru zvýšen u jaterní cirhózy, akutní pankreatitidy, chronické bronchitidy, vředové choroby žaludku a zánětlivých onemocněních GIT.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Za fyziologického stavu jej především produkuje vyvíjející se plod, a to v povrchových epitelech žaludku, jícnu a pankreatu. Stopové množství  CA 72–4 bylo prokázáno rovněž v dospělých tkáních plic, v gastrointestinálních a reproduktivních orgánech.

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

Vysoký  obsah CA 72–4  v dospělosti vykazují především maligní nádory žaludku, střeva, pankreatu, mléčné žlázy a některých nádorů ovaria (mucinózní typy).

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Játra, ledviny.

 

Biologický poločas

Dosud neurčen.

 

 

Literatura

Katari, R.S., Fernsten, P.D., Schlom, J.: Characterization of the shed form of the human tumor-associated glycoprotein (TAG–72) from serous effusions of patients with different types of carcinomas. Cancer Res., 50, 1990, 4885-4890.

Guadani, F., Roselli, M., Ferroni, P., Spila, A., Cavaliere, F., Casaldi, V., Wapner, G., Abbolito, M.R., Greiner, J.W. et al.: CA 72-4 serum marker – a new tool in the management of carcinoma patients. Cancer Invest., 13, 1995, 227-238.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz