Myoglobin v séru
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] ECLIA)


Synonyma: Zkratka: S_MGLB
Lokální kód: 41 Kód NČLP: 12311
Kód VZP rutina: 93135 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo se separačním gelem. Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin. Svalová aktivita před odběrem (cvičení, resuscitace, hematomy,úrazy, intramuskulární injekce) způsobují zvýšení analytu ve vzorku. Vadí hemolýza.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 25 58 µg/l L
M 0D 99R+ 28 72 µg/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Je syntetizován pouze buňkami příčně pruhovaného svalstva (kosterní a srdeční svalovina), ostatní tkáně včetně hladkého svalu myoglobin neobsahují. Vzhledem ke své nízké relativní molekulové hmotnosti a vysoké koncentraci v cytosolu svalových buněk je myoglobin při jejich poškození velmi rychle uvolňován do oběhu. K signifikantnímu vzestupu myoglobinu dochází již za 2 hodiny po ischémickém poškození myokardu, při velmi krátkém biologickém poločase myoglobinu ( 0.25 hod.) kulminuje jeho hladina již během 12 - 24 hodin a klesá k normě do 36 - 48 hod (zdroj:http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).

Další informace: