Eozinofily absolutní počet v plné krvi (Krevní obraz)
Eozinofily (Krev; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))


Synonyma: Absolutní počet eosinofilních granulocytů Zkratka: B_ESEA
Lokální kód: 587 Kód NČLP: 12348
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0, 1,5 10^9/l
1D 1T 0, 1,7 10^9/l
1T 6M 0, 1,4 10^9/l
6M 2R 0, 1,2 10^9/l
2R 4R 0, 0,5 10^9/l
4R 6R 0, 1,1 10^9/l
6R 8R 0, 1,0 10^9/l
8R 10R 0, 0,5 10^9/l
10R 15R 0, 1,0 10^9/l
15R 99R+ 0, 0,5 10^9/l


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Absolutní počet lymfocytů znamená zastoupení určitého specifického typu buněk v určitém objemu tzn. relativní počet eozinofilů (č.m. 431) * celkový počet bílých krvinek (WBC, č.m. 404). Metoda se zpracovává automaticky při stanovení krevního obrazu.

Další informace: