Normoblasty v plné krvi (Krevní obraz)
Normoblasty (Krev; num. podíl [10^9/l] Průtoková cytometrie)


Synonyma: Erytroblasty Zkratka: NRBC
Lokální kód: 732 Kód NČLP: 13820
Kód VZP rutina: 96863 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Odebírané množství:
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Za 2 dny
Dostupnost statim: Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky pro transport.

Pokyny k odběru vzorku: Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Zkumavka má být při odběru řazena za
koagulační, sérovou, heparinovou.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Normoblasty jsou nezralé krevní buňky červené vývojové řady. Obsahují jádro a dělí se z hlediska vývoje na normoblasty bazofilní, polychromní a ortochromní. Fyziologicky se nacházejí pouze ve dřeni, jejich výskyt v obvodové krvi je důsledkem různých patologických stavů.

Další informace:

Charakteristika

Parametr normoblast (nezralá forma červené krvetvorné řady – erytroblast) je součástí vyšetření krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění.

Vyšetření je indikováno u některých patologických stavů (infekce, talasemie, poruchy erytropoézy, aj.). Nejčastěji se jedná o ortochromní méně často o polychromní normoblasty.