Trombocyty v plné krvi (Krevní obraz)
Trombocyty (Krev; num. konc. [10^9/l] Průtoková cytometrie)


Synonyma: PLT v plné krvi (KO) Zkratka: B_PLT.
Lokální kód: 417 Kód NČLP: 13831
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Při skladování v chladu může docházet ke shlukování až k agregaci trombocytů.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 15R 150 450 10^9/l L
15R 99R+ 150 400 10^9/l L


Doplňující klinické informace:
Zvýšené počty trombocytů (trombocytózy) se nacházejí nejčastěji po splenektomii a u některých myeloproliferativních onemocnění (esenciální trombocytémie, polycytémia vera, počínající chronická myeloidní leukémie aj.). Snížené počty trombocytů (trombocytopenie) mohou být buď vrozené, nebo získané. Získané trombocytopenie bývají u aplázií kostní dřeně, při intoxikacích, u leukémií, u metastáz nádorů do kostní dřeně aj. Přechodné snížení počtu trombocytů může signalizovat krvácivé stavy, přechodné zvýšení počtu trombocytů bývá po značném fyzickém vypětí a u lidí žijících ve vyšší nadmořské výšce.

Autorské poznámky:
Stanovení trombocytů (krevních destiček) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.

Další informace:

Abstrakt

Trombocyty (krevní destičky) jsou nejmenší krevní částice. Jsou to bezjaderná tělíska diskoidního tvaru o průměru 1,5-3,5 µm a tloušťky 1-1,5 µm. Vznikají v kostní dřeni vypuzováním z megakaryocytů. V krevním oběhu přežívají 8-14 dní. V organismu plní více úloh – mají vliv na správnou funkci endotelových buněk, účastní se primární hemostázy (tvorba primární hemostatické zátky), aktivace plazmatických faktorů, vykazují fagocytární aktivitu. Nemoci krevních destiček mohou být vyvolány změnou počtu nebo funkce destiček.

 

 

Parametr:

Krevní destičky (Trombocyty)

Zkratka

PLT

Vysvětlení zkratky

Platelets

Získání hodnoty

přímé měření

Souvislost s parametry

MPV, PCT, PDW

Poznámky

životnost 9-10 dnů

RIZIKO: < 30x109/l - samovolné krvácení

Ovlivnění měření

makrotrombocyty, mikrosraženiny, sraženiny, satelitóza PLT, chladové protilátky, autoprotilátky, kryoglobuliny, reakce na EDTA, mikro RBC, fragmenty RBC, fragmenty cytoplazmy WBC

Indikace

krvácivé stavy; myeloproliferace, chronické záněty; podávání heparinu (i LMWH)

Interpretace

nízký počet - trombocytopenie

vysoký počet - trombocytóza/trombocytémie

Diferenciální diagnóza

hypersplenismus, ITP, TTP, DIC, krvácení, hemolytické anémie, infekce, maligní onemocnění zejména s infiltrací kostní dřeně

 

některá maligní onemocnění (myeloproliferace, solidní tumory)

po splenektomii, po operacích,

revmatoidní artritida

zánětlivá onemocnění

anemie z nedostatku Fe

polycytémia vera

pankreatitida, cirhóza

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz