Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1c (Hb(B); látkový podíl [mmol/mol] chromatografie-IEC)


Synonyma: Glykovaný hemoglobin Zkratka: B_HBA1
Lokální kód: 15 Kód NČLP: 14022
Kód VZP rutina: 81449 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Iontově výměnná kapalinové chromatografie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu: Hemolyzát je stabilní 24 hodin při 2-8 °C a 6 měsíců při -20 °C.

Pokyny k odběru vzorku: Vyšetřuje se plná krev odebraná do K3-EDTA.Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. Obraz HbA1c se vztahuje na průměrnou koncentraci glukózy během 6-8 týdnů. Doporučený interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3 - 4 měsíce, pro diabetiky 2. typu 6 měsíců.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 5 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2020 42 mmol/mol L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Referenční hodnoty jsou uvedeny v každém výsledkovém listě.
Patologické změny:
< 4,2 % resp. 42 mmol/mol - kompenzace diabetu - výborná
4,5 - 6,0 % resp. 45 - 60 mmol/mol - uspokojivá
> 6 % resp. 60 mmol/l - neuspokojivá


Další informace:

Abstrakt

Glykovaný hemoglobin vzniká neenzymovou reakcí mezi hemoglobinem a glukózou v krvi. Jeho tvorba je ireverzibilní.

Princip neenzymové glykace proteinů

Hladina glykovaného hemoglobinu proto odráží koncentraci glukózy v krvi po celou dobu existence erytrocytu, tj. asi 120 dní, a využívá se k posouzení úspěšnosti léčby/kompenzace diabetu v období 4–8 týdnů před vyšetřením. Nejčastěji se stanovuje forma stabilní frakce HBA1c.

 

Terminologie

HbA1c – glukózový adukt valinu na N-terminálním konci β-globinu; odpovídá tzv. stabilnímu ketoaminu (N-[1-deoxyfruktózyl]hemoglobinu).

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz