Anion gap (výpočet)
Anion gap (S; látková konc. [mmol/l] Výpočtová metoda)


Synonyma: Anionové okno Zkratka: S_AGAP
Lokální kód: 27 Kód NČLP: 14903
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Odebírané množství: 140 µl
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Odebranou krev dokonale promíchat, dobře uzavřít.
Pokyny k transportu: Odebranou krev doručte bezprostředně po odběru do laboratoře (nejlépe na ledě).

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr bez vzduchových bublin.
Nejvhodnější vzorkem je ARTERIÁLNÍ krev (možno ze zavedeného arteriálního katetru), následně je možné odběr provést z arterializované KAPILÁRNÍ krve (bříška prstů či ušní lalůček) a jako nejméně vhodný je odběr venózní krve, který musí být zajištěn striktně pouze z centrálního žilního katetru či portu. Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 15 Minuta
Stabilita při 4-8°C: 1 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15,3 24,3 mmol/l


Doplňující klinické informace:
Pro výpočet je nutné stanovit Na, K, Cl v séru a aktuální HCO3 v plné krvi.

Autorské poznámky:
Jedná se o rozdíl naměřených kationtů a aniontů. Pro výpočet je nutné stanovit současně Na (č.m. 16), K (č.m. 17), Cl (č.m. 18) v séru a ASTRUP (č.m. 119).

Další informace:

Abstrakt

Anion gap plazmy/séra (AG) je ukazatel metabolické složky acidobazické poruchy, který odhaluje podíl neměřených aniontů v plazmě/séru (laktát, ketolátky, další). Čím je rozdíl („okno“) oproti normálu větší, tím těžší acidóza je diagnostikována. Jeho nevýhodou je, že selhává u hypoalbuminémie, kde neodhalí zvýšené neměřené anionty, a kde je proto vhodnější použít anion gap korigovaný.

 

Anion gap se počítá podle dvou různých vzorců. V Evropě se ujal vzorec (pro který platí referenční hodnota 15,3 – 24,3 mmol/l)

AG = [Na+]+[K+]-([Cl-]+[HCO3-])

kdežto v USA převažuje používání jednoduššího vzorce ve tvaru

 

AG = [Na+] - ([Cl-]+[HCO3-]).

 

Proměnné v hranatých závorkách jsou látkové koncentrace hlavních kationtů a aniontů plazmy.

 

Anion gap

  • ukazatel metabolické složky
  • „zjednodušené neměřené anionty“
  • odhaluje podíl různých aniontů (laktát, ketolátky, org. kyseliny)
  • selhává u hypoalbuminémie, kde neodhalí zvýšené neměřené anionty

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz