APTT v plazmě (koag. čas kontroly)
APTT normálu (P; čas [s] Turbidimetrie)


Synonyma: Parciální tromboplastinový čas v normální plazmě Zkratka: P_APTK
Lokální kód: 396 Kód NČLP: 15873
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Turbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 1 hodina.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku: Stanovení času normální plazmy se provádí každý den před zahájením měření a vždy se změnou šarže reagencie specielně upravenými firemními plazmami.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 4 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C: 4 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

AbstraktOSN-E

Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) je základním koagulačním testem, který patří mezi skupinové testy. Monitoruje vnitřní koagulační systém - faktory XII, XI, IX, VIII, prekalikrein a vysokomolekulární kininogen, při současně prodlouženém protrombinovém testu i faktor X event. faktor II a fibrinogen. Přidáním parciálního tromboplastinu (kefalinu) a Ca2+ dochází k aktivaci koagulačního systému vnitřní cestou. K urychlení aktivace se přidává aktivátor (kaolin, křemičitany, kyselina elagová). Výsledky se vyjadřují v sekundách (24-35 s) nebo jako poměr R časů testované plazmy a plazmy kontrolní (0,8-1,2). Prodloužení APTT může být nejčastěji způsobeno vrozeným nebo získaným nedostatkem faktorů vnitřní koagulační cesty, přítomností specifického nebo nespecifického inhibitoru nebo přítomností heparinu.

 

Schéma koagulace

 

Zhodnocení vyšetření hemostázy

aPPT

PT (Quick)

trombocyty

Doba krvácivosti

Běžné příčiny

 

 

 

 

Vaskulopatie, nedostatek f. XIII

 

 

 

Trombocytopatie

 

 

Trombocytopenie

 

 

 

Léčba heparinem, nedostatek f. VIII, IX, XI, XII

 

 

 

Nedostatek f. VII

 

 

Léčba Warfarinem a jiné hypovitaminózy K

 

 

von Willebrandova choroba

Porušená jaterní proteosyntéza, DIC (sepse)

volně podle E. Lechlera

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz