Anti-HAV IgG v séru
Anti-HAV IgG (S; arb. konc. [arb.j.] CMIA)


Synonyma: Protilátky IgG proti viru hepatitidy A Zkratka: S_HAVG
Lokální kód: 4017 Kód NČLP: 16517
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků. Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Pro kadaverózní vzorky nebo vzorky tělních tekutin jiných než lidské sérum nebo plazma nebyla funkčnost testu stanovena. Zabránit hemolýze. Nezpracovávat chylózní vzorky.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 14 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C a -20°C. Stabilita při 2-8°C platí pro separované i neseparované vzorky.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Výsledky jsou vydávány v jednotkách S/CO se slovním hodnocením:
Vzorky s hodnotami S/CO menší než 1,0 jsou považovány za negativní.
Vzorky s hodnotami S/CO větší než 1,0 jsou považovány za reaktivní.

Autorské poznámky:
Vzorky od pacientů, kterým byly z diagnostických nebo terapeutických důvodů aplikovány preparáty obsahující myší monoklonalní protilátky, mohou obsahovat lidské anti-myší protilátky (HAMA - Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce).

Další informace:

Abstrakt

Virus hepatitidy A (HAV) je RNA virus o průměru 27 nm, patřící do čeledi Picornaviridae (Enterovirus 72). Infekce se většině případů děje fekálně-orálním přenosem, inkubační doba je 15 - 45 dnů. Během inkubační doby je virus prokazatelný ve stolici a 14 dní před nástupem klinických příznaků i v krvi pacienta. Předpokládá se, že virus se nejprve replikuje v trávicím traktu a pak proniká k jaterním buňkám, kde se množí v cytoplazmě hepatocytů. Replikace je provázena vakuolizací a degenerací infikovaných buněk a difúzní zánětlivou reakcí. Chronická hepatitida A s perzistencí viru v organizmu dosud nebyla popsána. Existuje však i netypický protrahovaný průběh.

 

Laboratorní diagnostika HAV infekce se děje průkazem:

1)       hepatitis A-antigenu (HAAg) ve stolici nebo jaterní tkáni. Je tak možno též rozpoznat kontaktem infikované osoby ještě před klinickými projevy onemocnění. Vylučování viru svědčí o infekciozitě pacienta. Pozitivita se objevuje 1 - 2 týdny po začátku infekce a může trvat velmi krátce. Při začátku klinických projevů bývá pozitivita testu už jen u 50 % případů.

2)       hepatitis A protilátky-IgM (anti-HAV-IgM) v séru je časným a dostupným testem pro diagnózu hepatitidy A. Vzestup protilátek začíná 4 týdny po infekci, vrchol tvorby protilátek je mezi 21. až 30. dnem onemocnění, přičemž pozitivita přetrvává 2 - 4 měsíce. Asi u 10 – 14 % pacientů přetrvává 6 - 7 měsíců. Byly pozorovány i relapsy VHA, především u protrahovaných případů.

Koncentrace anti-HAV IgG rovněž rychle stoupá a ve dvou třetinách případů dosahuje maxima kolem 80. dne onemocnění; pozitivita anti-HAV IgG  přetrvává dlouho, mnohdy celoživotně.

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz