SARS-CoV-2 IgG II Quant
S_Anti-SARS-CoV-2 IgG II Quant (S; arb. konc. [AU/ml] CMIA)


Synonyma: Anti-SARS-CoV-2 IgG II Zkratka: CoVGQ
Lokální kód: 4026 Kód NČLP: 50586
Kód VZP rutina: 82097 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva: Do 3 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu: Nejsou speciální pokyny k transportu.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 7 Den
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Udávaná stabilita při 2-8 °C platí pro separované i neseparované vzorky. Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Výsledky jsou vydávány v arteficiální jednotky na ml (AU/ml) se slovním hodnocením:
Vzorky s hodnotami AU/ml menší než 50,0 jsou považovány za negativní.
Vzorky s hodnotami AU/ml větší než 50,0 jsou považovány za pozitivníí.

Autorské poznámky:

Další informace:

Charakteristika

Metoda SARS‑CoV‑2 IgG II Quant je navržena k detekci protilátek imunoglobulin třídy G (IgG), včetně neutralizačních protilátek, proti doméně vázající se na receptor (RBD) podjednotky S1 S‑proteinu (spike) SARS‑CoV‑2 v séru a plazmě jedinců, u kterých je podezření na onemocnění způsobené koronavirem (COVID‑19), nebo v séru a plazmě jedinců, kteří mohli být infikováni SARS‑CoV‑2. COVID‑19 je definován jako onemocnění způsobené novým typem koronaviru, který se nyní označuje jako těžký akutní

11. března 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) COVID‑19 za globální pandemii.2 Inkubační doba COVID‑19 je v rozmezí 1 až 14 dní, přičemž většina případů se projeví během 3 až 10 dnů.3, 4 Nejběžnější symptomy jsou horečka, suchý kašel a obtížné dýchání.4 Může dojít k těžkému syndromu akutní dechové tísně (Acute Respiratory Distress Syndrome).5 Udávaná smrtnost závisí na geografické oblasti, věku a komorbiditách.3, 6

Příčinným agens COVID‑19 je beta koronavirus patřící do čeledi virů, které jsou v celosvětovém měřítku běžné u zvířat a mohou se přenést i na lidi, což se pravděpodobně stalo u SARS‑CoV‑2.7 SARS‑CoV‑2 RNA kóduje čtyři strukturální proteiny, včetně S (spike), M (membrane), E (envelope) a N (nucleocapsid), přičemž S‑protein zahrnuje dvě podjednotky, S1 a S2.8 Doména vázající se na receptor (RBD) je obsažena v podjednotce S1 a má vysokou afinitu k receptoru enzymu konvertujícího angiotenzin 2 (ACE2 ‑ Angiotensin Converting Enzyme 2) na membráně na povrchu buňky. Infekce je umožněna interakcí SARS‑CoV‑2 RBD s virovým receptorem ACE2 na hostitelských buňkách.8, 9 Protilátky proti RBD S‑proteinu mohou inhibovat vazbu na receptor ACE2, což generuje silnou virus neutralizující odpověď. Široké spektrum vyvíjených vakcín proti COVID‑19 využívá strategie, které generují protilátkovou odpověď na S‑protein (spike) a RBD doménu podjednotky S1.10‑13

 

Několik studií indikuje, že protilátky v séru a plazmě jsou obvykle produkovány proti strukturálním proteinům (RBD, S a N), a objevují se již několik dnů až týdnů po nástupu symptomů a často až poté, co detekce virové ribonukleové kyseliny (RNA) poklesne14‑20 nebo již není detekovatelná.7, 14‑16, 21 Vyšší titr protilátkových odpovědí byl pozorován u pacientů se závažnějším onemocněním v porovnání s jedinci s mírnými symptomy nebo s asymptomatickými jedinci.19 Přetrvávání protilátek IgG umožňuje identifikaci jedinců, kteří byli v minulosti infikováni a zotavili se z nemoci,22 a je užitečný při sérologických průzkumech týkajících se hodnocení prevalence infekce SARS‑CoV‑2 u vybraných skupin nebo širších populací.23

Probíhá výzkum týkající se stanovení rozsahu, v jakém protilátky IgG proti SARS‑CoV‑2, a to zejména neutralizační protilátky, poskytují imunitu proti infekci. Neutralizační protilátky jsou obvykle detekovatelné 7 až 15 dní po nástupu onemocnění.15 Přímé hodnocení neutralizace viru vyžaduje specifická zařízení, vybavení a vyškolené pracovníky, které většina diagnostických laboratoří nemá k dispozici. Korelace přítomnosti neutralizačních protilátek s reaktivitou protilátek proti virovým strukturálním proteinům (RBD, S a N) je detekována imunoanalýzami in vitro.15, 24, 25 Byla prokázána účinnost plazmy od dárců v rekonvalescenci s neutralizačními hladinami specifických IgG při omezování následků COVID‑19.26, 27 Několik studií poukazuje na potenciál testování na protilátky v korelaci s titry neutralizačních protilátek jako součást evaluace COVID rekonvalescentní plazmy (CCP ‑ Convalescent COVID Plasma) při hodnocení potence a účinnosti produktu.24, 28, 29 S rozšiřováním používání vakcín a terapeutik bude nabývat na významu schopnost dlouhodobě detekovat a kvantifikovat protilátky spojené s neutralizací viru.30‑32

 

Použitá literatura

1.        van Dorp L, Acman M, Richard D, et al. Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS CoV 2. Infec Genet Evol 2020;83:104351. doi:10.1016/j.meegid.2020.104351

2.        World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Accessed October 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who director general s opening remarks at the media briefing on covid 19   11 march 2020

3.        Salzberger B, Buder F, Lampl B, et al. Epidemiology of SARS CoV 2. Infection Accepted manuscript. Published online 08 October 2020. doi:10.1007/s15010 020 01531 3

4.        Adhikari SP, Meng S, Wu Y J, et al. Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID 19) during the early outbreak period: a scoping review. Infect Dis Poverty 2020;9(1):29. doi:10.1186/s40249 020 00646 x

5.        Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020;382:929 936. doi:10.1056/NEJMoa2001191

6.        World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report-85, Data as received by WHO from national authorities by 10:00 CET, 14 April 2020. Accessed October 2020. https://www. who.int/docs/default source/coronaviruse/situation reports/20200414 sitrep 85 covid 19

7.        Zhao J, Yuan Q, Wang H, et al. Antibody responses to SARS CoV 2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clin Inf Dis Accepted manuscript. Published online 28 March 2020. doi:10.1093/cid/ ciaa344

8.        Chen B, Tian E K, He B, et al. Overview of lethal human coronaviruses. Signal Transduct Target Ther 2020;5(1):89. doi:10.1038/s41392 020 0190 2

9.        Amanat F, Stadlbauer D, Strohmeier S, et al. A serological assay to detect SARS CoV 2 seroconversion in humans. Nat Med 2020;26(7):1033 1036. doi:10.1038/s41591 020 0913 5

10.      Krammer, F. SARS CoV 2 vaccines in development. Nature 2020;586(7380):516 527. doi:10.1038/s41586 020 2798 3

11.      Keech C, Albert G, Cho I, et al. Phase 1–2 trial of a SARS CoV 2 recombinant spike protein nanoparticle vaccine. N Engl J Med Accepted manuscript. Published online September 2, 2020. doi:10.1056/NEJMoa2026920

12.      Poh CM, Carissimo G, Wang B, et al. Two linear epitopes on the SARS CoV 2 spike protein that elicit neutralising antibodies in COVID 19 patients. Nat Commun 2020;11(1):2806. doi:10.1038/ s41467 020 16638 2

13.      Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV 19 vaccine against SARS CoV 2: a preliminary report of a phase 1/2, single blind, randomised controlled trial. Lancet 2020;396(10249):467 478. doi:10.1016/S0140 6736(20)31604 4

14.      Xiao AT, Gao C, Zhang S. Profile of specific antibodies to SARS CoV 2: the first report. J Infect 2020. doi:10.1016/j.jinf.2020.03.012

15.      Ng DL, Goldgof GM, Shy BR, et al. SARS CoV 2 seroprevalence and neutralizing activity in donor and patient blood. Nat Commun 2020;11(1):4698. doi:10.1038/s41467 020 18468 8

16.      Bryan A, Pepper G, Wener MH, et al. Performance characteristics of the Abbott Architect SARS CoV 2 IgG assay and seroprevalence in Boise, Idaho. J Clin Microbiol 2020;58(8):e00941 20. doi:10.1128/ JCM.00941 20

17.      Charlton CL, Kanji JN, Johal K, et al. Evaluation of six commercial mid  to high volume antibody and six point of care lateral flow assays for detection of SARS CoV 2 antibodies. J Clin Microbiol 2020;58(10):e01361 20. doi:10.1128/JCM.01361 20

18.      To KK W, Tsang OT Y, Leung W S, et al. Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS CoV 2: an observational cohort study. Lancet Infect Dis 2020;20(5):565 574. doi:10.1016/S1473 3099(20)30196 1

19.      Okba NMA, Müller MA, Li W, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 specific antibody responses in coronavirus disease patients. Emerg Infect Dis 2020;26(7):1467 1488. doi:10.3201/eid2607.200841

20.      Jääskeläinen AJ, Kuivanen S, Kekäläinen E, et al. Performance of six SARS CoV 2 immunoassays in comparison with microneutralisation. J Clin Virol 2020;129:104512. doi:10.1016/j.jcv.2020.10451

21.      Seow J, Graham C, Merrick B, et al. Longitudinal observation and decline of neutralizing antibody responses in the three months following SARS CoV 2 infection in humans. Nat Microbiol. Accepted manuscript. Published online October 26, 2020. doi:10.1038/s41564 020 00813 8

22.      Cheng MP, Yansouni CP, Basta NE, et al. Serodiagnostics for severe acute respiratory syndrome–related coronavirus 2: a narrative review. Ann Int Med 2020;173(6):450 460. doi:10.7326/M20 2854

23.      Pollán M, Pérez Gómez B, Pastor Barriuso R, et al. Prevalence of SARS CoV 2 in Spain (ENE COVID): a nationwide, population based seroepidemiological study. Lancet 2020;396(10250):535 544. doi:10.1016/S0140 6736(20)31483 5

24.      Grzelak L, Temmam S, Planchais C, et al. A comparison of four serological assays for detecting anti SARS CoV 2 antibodies in human serum samples from different populations. Sci Transl Med 2020:12(559). doi:10.1126/scitranslmed.abc3103

25.      Luchsinger LL, Ransegnola B, Jin D, et al. Serological assays estimate highly variable SARS CoV 2 neutralizing antibody activity in recovered COVID19 patients. J Clin Microbiol 2020 Sep. doi:10.1128/ JCM.02005 20

26.      Joyner MJ, Bruno KA, Klassen SA, et al. Safety update: COVID 19 convalescent plasma in 20,000 hospitalized patients. Mayo Clin Proc 2020;95(9):1888 1897. doi:10.1016/j.mayocp.2020.06.028

27.      Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 critically ill patients with COVID 19 with convalescent plasma. JAMA 2020;323(16):1582 1589. doi:10.1001/jama.2020.4783

28.      DomBourian MG, Annen K, Huey L, et al. Analysis of COVID 19 convalescent plasma for SARS CoV 2 IgG using two commercial immunoassays. J Immunol Methods Accepted manuscript. Published online 20 August 2020. doi:10.1016/j.jim.2020.112837

29.      FDA Clinical Memorandum. COVID-19 convalescent plasma, emergency use authorization (EUA), request EUA 26382. US Food and Drug Administration. Original request 8/12/20 amended 8/23/2020.

30.      Rogers TF, Zhao F, Huang D, et al. Isolation of potent SARS CoV 2 neutralizing antibodies and protection from disease in a small animal model. Science 2020;369(6506):956 963. doi:10.1126/science. abc7520

31.      Roy S, Jaiswar A, Sarkar R. Dynamic asymmetry exposes 2019 nCoV prefusion spike. J Phys Chem Lett 2020;11(17):7021 7027. doi:10.1021/acs.jpclett.0c01431

32.      Wajnberg A, Amanat F, Firpo A, et al. Robust neutralizing antibodies to SARS CoV 2 infection persist for months. Science Accepted manuscript. Published online 28 October 2020. doi:10.1126/science. abd7728.