Dopravní zdravotní služba

 
Jan Švík  
Vedoucí provozně-technického oddělení  
+420 388 600 277  
svik.jan@nempt.cz  
Jitka Dvořáková Dispečink +420 388 600 338
dvorakova@nempt.cz
Michaela Havlíková Referent dopravy a správy majetku +420 388 600 285
havlikova@nempt.cz

      

Dopravní zdravotní služba zajišťuje převoz pacientů 

  • na odborná vyšetření do nemocnice
  • na vyšetření k odborným lékařům
  • domů po ukončení hospitalizace
  • rodiček do porodnice
  • do hemodialyzačního střediska
  • do rehabilitačních a lázeňských zařízení
  • svoz biologického materiálu

nejen v rámci spádové oblasti, ale i v rámci celé republiky. Vozový park disponuje 7 moderními vozidly značky VW, ročně přepraví cca 14.000 pacientů a najezdí při tom cca 300.000 Km. 

Pohyb vozidel se monitoruje  pomocí systému sledování vozidel GPS a to hlavně z důvodu operativnějšího využití vozidel. Vozidla jsou vybavena povinnou zdravotnickou výbavou. Oddělení dopravy mimo převoz pacientů zabezpečuje dalšími vozidly také vnitropodnikovou logistiku (rozvoz vypraného prádla, rozvoz obědů externím zákazníkům, převoz nábytku, odvoz ostatního odpadu) a spravuje vozový park nemocnice.