Radiodiagnostické oddělení

Prim. MUDr. Roman Čerkl Bc. Milada Sitterová
Primář Vedoucí radiologický asistent
+420 388 600 318, 321 +420 388 600 323
cerkl@nempt.cz sitterova@nempt.cz

Na tomto oddělení se provádějí vyšetření skiagrafická, skiagraficko-skiaskopická, CT vyšetření a vyšetření ultrazvuková. Digitální rentgenové snímky a výkony digitání skiaskopie (výkony pod kontrolou RTG záření) se provádí na našich dvou snímkovnách s moderními plně digitálními rentgenovými přístroji. Na snímkovně klasické digitální skiagrafie jsou to přístroje typu  "U rameno " COSMOS, CPI, Fomei, r.v. 2018 a stropní závěs s polohovatelným stolem TOPLIFT, CPI,  Fomei, r.v. 2018. Na druhé snímkovně učené pro skiaskopické výkony využíváme přístroj EIDOS RF439, MECALL, Fomei, r.v. 2017.

      

Pracoviště počítačové tomografie - CT je vybaveno moderním 64 řadým CT skenerem Toshiba Aquilion64. Dvě ultrazvuková pracoviště jsou vybavena moderními ultrazvukovými přístroji Toshiba Applio a Toshiba Applio 400. 

KONTAKTY

Personál / OdděleníTelefonE-mail
Prim. MUDr. Roman Čerkl +420 388 600 318
+420 388 600 321
cerkl@nempt.cz
MUDr. Zdeněk Krtouš +420 388 600 317  
MUDr. Zdeňka Křižanová +420 388 600 318 koptikova@nempt.cz
MUDr. Jana Skřivanová +420 388 600 318  
Vedoucí radiologický asistent 
+420 388 600 323 oralkova@nempt.cz
Objednávání vyšetření, evidence +420 388 600 321  
Ultrazvukové pracoviště +420 388 600 324   
CT pracoviště +420 388 600 319  
Pohotovost +420 388 600 322
+420 725 391 983
 

 

ORDINAČNÍ DOBA

DenČasLékařKontakt
Pondělí - Pátek 07:00 - 15:00 lékaři se střídají

přízemí budovy
č. 7a

Pondělí - Pátek pohotovost 
15:00 - 07:00
lékaři se střídají
Sobota - Neděle pohotovost nonstop lékaři se střídají

       

Objednávání vyšetření

K vyšetření pacient potřebuje:

  • vyplněnou žádanku vzor K
  • při předpokladu kontrastního RTG / CT vyšetření: vyplněný formulář  "Průvodka k i.v. aplikaci JKL"  vyplní indikující lékař a pacientem podepsaný "Informovaný souhlas s aplikací JKL"
  • v případě intervenčního výkonu podepíše pacient konkrétní informovaný souhlas s výkonem až na RDO oddělení

Všechna vyšetření provádíme na základě vyplněné žádanky (tiskopis vzor K), neboť v důsledku právně závazných předpisů je rentgenové vyšetření možno provádět pouze na základě písemné žádosti indikujícího lékaře. Vzor žádanky naleznete zde

Žádanka musí být řádně vyplněná, potvrzená razítkem a podpisem indikujícího lékaře. Mimořádný důraz klademe na uvedení diagnózy pacienta, klinického nálezu a písemné odůvodnění požadovaného vyšetření. Dále je potřebné  uvedení výšky a hmotnosti pacienta, protože tyto údaje jsou nutné k výpočtu a evidenci dávky záření pacienta. Bez řádně vyplněné žádanky nesmí být vyšetření provedeno.

  • Vyšetření indikovaná jako STATIM provádíme bez objednání.
  • Skiagrafie (klasické RTG snímky) - bez objednání v provozní době oddělení.
  • Skiaskopie - po objednání na telefonu evidence RDO. Objednací doba zpravidla do 1 týdne.
  • CT vyšetření - po objednání na telefonním čísle CT pracoviště. Objednací doba zpravidla do 1 týdne.
  • Ultrazvuková vyšetření - po objednání na tel čísle SONO pracoviště. Objednací doba zpravidla do 1 týdne.

     

Obrazová dokumentace

Veškerá obrazová dokumentace RTG, CT a Ultrazvukového vyšetření je majetkem Nemocnice Prachatice, a.s. a je řádně archivována v digitální podobně na datovém úložišti (PACS) ve formátu DICOM. 

Pro potřeby lékařů z jiných pracovišť máme možnost obrazovou dokumentaci on-line odeslat na jiné pracoviště zabezpečenou cestou "ePACS". Tuto formu komunikace podporuje většina nemocnic a poliklinik ČR. Touto formou poskytujeme obrazovou dokumentaci zdarma. Pro potřeby ostatních lékařů a pro potřeby pacientů můžeme obrazovou dokumentaci poskytnout na DVD nosiči. DVD s obrazovou dokumentací Vám zhotovíme v Evidenci RDO oddělení. Dokumentaci na DVD si může osobně vyzvednout jen pacient, event. osoba s ověřenou plnou mocí od pacienta. Před předáním DVD s dokumentací musí pracovník v Evidenci RDO zkontrolovat doklad totožnosti žadatele. Za službu DVD s obrazovou dokumentací účtujeme paušální poplatek 100 Kč, který se hradí v Evidenci RDO.

Akreditace