CT pracoviště

Základní informace 

CT přístroj využívá rentgenového záření, zobrazuje vyšetřovanou oblast v tenkých rovinách (řezech). Pacient během vyšetření obdrží dávku rentgenového záření, která je řádově vyšší, než při provedení klasického rentgenového snímku, CT vyšetření však přináší pro diagnózu mnohem více obrazových informací s možností rekonstrukcí obrazových dat v libovolných rovinách i 3D rekonstrukcích.

CT vyšetření provádíme pouze po předchozím objednání, vyšetření indikovaná jako STATIM provádíme bez objednání po telefonické domluvě s indikujícím lékařem.

Přístrojové vybavení

Toshiba Aguilion – Multislice HELICAL CT SCANNER

Moderní celotělový 64-řadý spirální CT skener generující za 1 sek. 128 vrstev (šíře 0,5 mm) umožňující isotropní zobrazení s programem pro minimalizaci aplikované dávky rtg záření. To znamená, že během vyšetření, které trvá několik sekund, poskytne přístroj lékaři určenou část naskenovaného objemu lidského těla s prostorovým (3D) rozlišením 0,5 milimetru. Z těchto dat přístroj dle požadavků lékaře radiodiagnostika vytváří jednotlivé skeny (obrazy) v různých rovinách a různých tloušťkách vrstvy.

K dispozici máme speciální software na 2 diagnostických počítačových konzolích (Toshiba a Vitrea). S využitím postprocesingu na těchto konzolích lékař radiodiagnostik vytváří k bližšímu hodnocení rekonstruované obrazy v různých i zakřivených rovinách, i speciální protorové (3D) rekonstrukce. Těmito metodami jsme schopni zhotovit např. virtuální kolonoskopické vyšetření s “3D průletem” tlustým střevem), s poloautomatizovaným vyhledáváním nástěnných polypů. Jiný způsob zpracování dat umožňuje tzv. “cévní analýzu” s poloautomatizovaným hodnocením stenóz (zúžení) cév v lidském těle.

Dále pomocí speciálního softwaru a kalibračního fantomu jsme schopni nabídnout našim pacientů i vyšetření "Kvantitativní CT denzitometrie".

      

Informace o prováděných výkonech

Při CT vyšetření pacient leží na vyšetřovacím stole, který je automaticky posunován směrem do Gantry (otvoru) CT přístroje. V Gantry přístroje se kolem pacienta otáčí rentgenka vytvářející rentgenové záření. Naproti rentgence je sada detektorů tohoto záření. Data z detektorů procházejí náročným počítačovým zpracováním a ve výsledku má lékař k dispozici na monitoru počítačové pracovní stanice CT obrazy z vyšetřované oblasti.

  • CT mozku, HRCT skalních kostí, CT vedlejších dutin nosních, orbit, obličejového skeletu
  • CT krku 
  • CT hrudníku a mediastina, HRCT plic 
  • CT břicha a pánve včetně vícefázových postkontrastní vyšetření
  • Celotělová CT vyšetření (např. CT hrudníku, břicha a pánve) 
  • CT kostí a kloubů 
  • CT krční, hrudní a bederní páteře
  • CT angiografie: mozkových tepen – Willisův okruh, krčních tepen, plicních tepen, hrudní a břišní aorty, renálních tepen, tepen dolních a horních končetin
  • CT navigované intervenční výkony: punkce a drenáže abscesů, obstřiky míšních kořenů, cílený odběr vzorku z podezřelých ložisek (core-cut biopsie), chemická lumbální sympatikolýza
  • Kvantitativní CT denzitometrie (QCT denzitometrie)