Statutární orgány

Ing. Michal Čarvaš, MBA Prim. MUDr. František Stráský 
Předseda představenstva Člen představenstva
+420 388 600 280 +420 388 600 294
reditel@nempt.cz strasky@nempt.cz
   
Mgr. Miroslav Gros MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Člen představenstva Členka představenstva
+420 388 600 441 +420 387 872 981
gros@nempt.cz roithova@jihnem.cz
   
MUDr. Holan Jiří, MBA
Člen představenstva
+420 372 772 001
holan.jiri@nemopisek.cz