Dětské oddělení

MUDr. Lenka Pěstová Šárka Hečková
Primářka Vedoucí sestra
+420 388 600 124 +420 388 600 124
lenka.pestova@nempt.cz heckova@nempt.cz

Dětské oddělení je jedním ze základních oddělení Nemocnice Prachatice, a.s. Poskytuje zdravotní péči dětem od narození do 19 let věku. Zajišťuje ambulantní péči a pohotovostní službu pro děti z celého okresu. Organizační členění je: 13 lůžek pro děti, 4 lůžka pro doprovod dítěte, 9 lůžek pro novorozence. 

     

Na dětském oddělení jsou hospitalizovány děti s interními chorobami, s úrazy, po chirurgických, ortopedických a urologických operacích, s infekčním onemocněním trávicího traktu apod. 

Funguje zde základní škola pro děti s povinnou školní docházkou. Pedagog se však věnuje i dětem předškolního věku. Pokud nemusejí být děti izolovány, mohou navštěvovat malou hernu. Za dětmi docházejí studentky SPGŠ a VOŠ sociálně-právní, připravují pro ně různé programy a vyplňují jejich volný čas.
Děti mají na k dispozici TV, DVD přehrávač, počítač, stolní hry, hračky, dostatek knih a časopisů. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Několikrát ročně je pro děti organizováno divadlo v prostorách čítárny. Každoročně nejsou malí pacienti ochuzeni o Mikulášskou nadílku.

      

Návštěvy dětí

Doporučené návštěvní hodiny dětí jsou denně od 14:00 - 18:00, po domluvě s lékařem je možné dítě navštívit kdykoliv. 

Doprovod dětí

Oddělení má vyčleněna 4 lůžka ve třech pokojích pro doprovod dětí. S dítětem může být hospitalizován jeden z rodičů či prarodičů dle možnosti. Přednost mají kojící matky a rodiče do 6-ti let věku dítěte. Nepřijímají se těhotné ženy.
Jsou-li pokoje pro doprovod obsazeny, snažíme se vyjít vstříc i dalším zájemcům, je-li to možné uložíme je provizorně na pokoje pro děti.
Cena pro doprovod dětí nad 6 let, není-li dítě handicapované  je 300,- Kč / den.

      

 

KONTAKTY

Personál / odděleníTelefonE-mail
Prim. MUDr. Lenka Pěstová +420 388 600 122 lenka.pestova@nempt.cz
MUDr. Mária Liptáková +420 388 600 124 liptakova@nempt.cz
MUDr. Helena Starcová +420 388 600 124  
MUDr. Grillová Šárka +420 388 600 124  
MUDr. Liliia Tkachenko    
Vedoucí sestra +420 388 600 123 heckova@nempt.cz
Dětské oddělení +420 388 600 124  
Novorozenecké oddělení +420 388 600 219  

Certifikace

Dětské oddělení má certifikát pro vzdělávání studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, svou praxi zde vykonávají studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a Bílé vločky (zdravotničtí záchranáři).

Specializované ambulance

Součástí oddělení je dětská ambulance, dětská kardiologická ambulance, dětská nefrologická ambulance a dětská neurologická ambulance.

Dětská ambulance

ORDINAČNÍ DOBA

DenČasLékařKontakt
Po - Ne Nutno se nahlásit na Dětském oddělení lékaři se střídají 388 600 124
Přízemí budovy č. 9

 

Soukromá dětská kardiologická ambulance MUDr. Jan Kylian

ORDINAČNÍ DOBA

DenČasLékařKontakt

Pondělí  

12:30 - 17:00 
MUDr. Jan Kylian 722 490 050
Budova č. 9 - přízemí 
Úterý 07:00 - 11:30 MUDr. Jan Kylian
1. a 3. středa v měsíci  13:00 - 16:00 MUDr. Jan Kylian

 

Dětská nefrologická ambulance

ORDINAČNÍ DOBA

DenČasLékařKontakt
Pondělí 08:30 - 10:00
objednání nutné
MUDr. Helena Starcová 388 600 124
388 600 126 
Přízemí budovy č. 9

 

Dětská neurologická ambulance při Nemocnici Písek, a.s.

ORDINAČNÍ DOBA

DenČasLékařKontakt
Středa  08:30 - 11:00 MUDr. Jitka Kokaislová 388 600 135
Přízemí budovy č. 9

 

K příjmu dítěte k hospitalizaci je nutné

 • platný průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení ošetřujícího lékaře (neplatí u akutní hospitalizace)
 • před plánovanou operací předoperační vyšetření včetně laboratorních výsledků
 • léky které užívá

Doporučené

 • věci osobní hygieny (mýdlo, zubní kartáček, pastu, hřeben, ručník)
 • župan, pyžamo
 • obuv na přezutí
 • oblíbenou hračku
 • školním dětem sešity, učebnice, potřeby na psaní
 • při společném pobytu doprovodu s dítětem – doprovod OP, domácí oděv, obuv na přezutí, hygienické potřeby
 • vlhčené ubrousky pro kojence

Charta práv hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí byla schválena na I. evropské konferenci o hospitalizovaných dětech v květnu 1988.
Český a Slovenský výbor pro UNICEF

 • Děti mají být přijímány do nemocnice pouze tehdy, jestliže péče, kterou vyžadují, jim nemůže být stejně dobře poskytnuta doma, nebo při denní hospitalizaci.
 • Děti v nemocnici mají vždy právo mít u sebe své rodiče nebo jejich zástupce. 
 • Ubytování by mělo být nabídnuto všem rodičům a ti by měli být podporování v tom, aby zůstali. Pro rodiče by to nemělo být finanční zátěží a neměli by trpět ztrátou výdělku. Aby se mohli podílet na péči o své dítě, měli by být rodiče trvale informováni o chodu oddělení a měla by být podporována jejich aktivní účast. 
 • Děti a rodiče mají právo být informováni způsobem odpovídajícím jejich věku a úrovni chápání. Měla by být učiněna opatření ke zmírnění fyzického a emočního stresu.
 • Děti a rodiče mají právo na informovanou účast ve všech rozhodnutích týkajících se péče o ně. Každé dítě má být chráněno před zbytečnou léčbou a výzkumem.
 • Děti mají být ošetřovány spolu s dětmi, se kterými mají stejné vývojové potřeby a nemají být přijímány na oddělení dospělých. Pro návštěvníky dětských oddělení by neměla platit žádná omezení, pokud se týká věku. 
 • Děti mají mít veškeré podmínky ke hrám a odpočinku a vyučování vhodnému pro jejich věk a stav a mají být v účelném, nábytkem vybaveném a stimulujícím prostředí, které má být vybaveno v souladu s jejich potřebami.
 • O děti má pečovat personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin.
 • Kontinuita péče by měla být zajišťována týmem pečujícím o děti.
 • S dětmi má být zacházeno s taktem a pochopením a jejich soukromí má být vždy respektováno.