Anesteziologicko-resuscitační oddělení a centrální JIP

Prim. MUDr. Petr Růžička Mgr. Jana Předotová
Primář Vedoucí sestra JIP
+420 388 600 480 +420 388 600 132
ruzicka@nempt.cz predotova@nempt.cz

Centrální jednotka intenzivní péče

Centrální Jednotka intenzivní péče je určena pro pacienty u nichž dochází nebo hrozí selhání jedné, nebo více životních funkcí a toto selhání je ovlivnitelné další léčbou. Intenzívní péče o pacienty v rámci nemocnice je zajišťována centrálně na 14-ti lůžkové stanici, z nichž tři až čtyři  lůžka jsou vyčleněna pro resuscitační péči. Tento systém umožňuje úzkou spolupráci mezi lékaři všech odborností a vyšší odbornou úroveň všech zdravotnických pracovníků. Vedoucím lékařem je primář ARO, dále zde pracují lékaři jednotlivých oborů (chirurgie, interna, ortopedie, gynekologie, pediatrie), sestry pracující na oddělení jsou specializovány na problematiku intenzivní péče.

      

Pro resuscitační lůžka jsou k dispozici přístroje pro podporu dýchání (ventilátory), monitoraci a optimalizaci funkce srdce, nahrazující funkci ledvin (kontinuální dialýza), regulující tělesnou teplotu a řada dalších. Všechny přístroje odpovídají nejpřísnějším měřítkům a jsou pravidelně obměňovány a modernizovány.

Kromě práce na lůžkovém oddělení poskytujeme i ambulantní péči (proplachy cytoportů, zavádění PEGu, výměny tracheostomických kanyl) a samozřejmostí je i trvalá přítomnost resuscitačního týmu pro potřeby nemocnice.

      

Anesteziologický úsek

Anesteziologický úsek zajišťuje přiměřený druh znecitlivění pro potřeby všech operačních a některých diagnostických výkonů.
Pravidelně poskytujeme anesteziologickou péči na třech centrálních operačních sálech, porodním operačním sále (tzv. císařské řezy) a kolonoskopickém pracovišti. Dále dle potřeby na chirurgické ambulanci, gastroskopickém pracovišti, JIPRP (kardioverze) a radiodiagnostickém pracovišti. Dále poskytujeme 24 hodin denně servis u tzv. bezbolestných porodů technikou nepřetržitého podávání anestetik do páteřního kanálu (“epidurální“ znecitlivění).
Využíváme jak technik celkové anestezie (narkózy) podávané na špičkových anesteziologických přístrojích s použitím nejmodernějších anestetik dostupných na evropském trhu, neuroaxiálních blokád (subarachnoidální, epidurální), tak metod regionální (svodné) anestezie. Možná je i kombinace uvedených metod k zajištění bezbolestnosti po operačním výkonu. Ročně podáme přes 3000 anestezií.

Informace a pravidla pro návštěvy:

Vzhledem k rozlehlosti našeho okresu a nedostatečné infrastruktuře jsou pravidla pro návštěvy poněkud volnější než na pracovištích obdobného typu, o to více Vás žádáme o jejich respektování:

  • Návštěvní hodiny nejsou pevně dány, nicméně prosíme preferujte odpolední čas (14:00-17:30).
  • Každý návštěvník se musí obléci do ochranných pomůcek (návleky, empír), před příchodem a po odchodu z boxu si umýt roce desinfekcí z aplikátoru vedle dveří a musí respektovat další bariérová opatření dle pokynů sester.
  • V boxu nesmí být více než dva návštěvníci najednou.
  • Doba návštěvy by neměla přesahovat 30 minut.
  • Děti do 6 let mají na oddělení vstup zakázán.

Tato pravidla mohou být ve výjimečných případech upravena po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Telefonické informace podáváme osobě určené pacientem v dokumentaci po předchozím osobním setkání a prokázání totožnosti na základě obdrženého hesla.

      

 KONTAKTY

Personál / OdděleníTelefonE-mail
Prim. MUDr. Petr Růžička +420 388 600 480 ruzicka@nempt.cz
MUDr. Alena Tejklová
+420 388 600 236  

MUDr. Čeněk Adamec

zástupce primáře

+420 388 600 236 ruzicka@nempt.cz
MUDr. Rustam Kadyrov +420 388 600 236  
MUDr. Pavel Kroutil +420 388 600 236 kroutil@nempt.cz
MUDr. Kateřina Beranová +420 388 600 236  
MUDr. Hana Bauerová +420 388 600 236  
Vedoucí sestra ARO   piskackova@nempt.cz
Vedoucí sestra centrální JIP +420 388 600 133 predotova@nempt.cz
Dokumentační pracovnice +420 388 600 138 miklasova@nempt.cz
Anesteziologicko-resuscitační +420 388 600 133  
Centrální JIP +420 388 600 132  

 

Ambulance bolesti

ORDINAČNÍ DOBA

DenČasLékařKontakt
Pondělí 13:00 - 15:00 MUDr. Čeněk Adamec +420 388 600 286
Přízemí budovy č. 5
Středa 09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
MUDr. Čeněk Adamec
Pátek 13:00 - 15:00 MUDr. Čeněk Adamec