Oddělení následné péče

MUDr. Jiří Foltín Marie Pešlová Mgr. Anna Litvanová
Vedoucí lékař Vedoucí sestra Zdrav.-sociální pracovnice
+420 388 600 414 +420 388 600 412

+420 388 600 412

+420 702 290 568

foltin@nempt.cz peslova@nempt.cz litvanova@nempt.cz

Oddělení následné péče provozuje 25 zdravotních lůžek, z toho 4 lůžka sociální. Příjem je na základě doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnice, ve výjimečných případech i na doporučení praktického lékaře z domova. Důvodem pro přijetí pacienta je vždy zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace, indikaci určuje ošetřující lékař akutního lůžka interního, chirurgického, ortopedického nebo gynekologického oddělení nemocnice. Jedná se o zdravotní stav, který již nevyžaduje léčbu na akutním lůžku, ale doléčení pod dohledem lékaře.

      

 KONTAKTY

Personál / OdděleníTelefonE-mail
MUDr. Jiří Foltín +420 388 600 414 foltin@nempt.cz
Vedoucí sestra +420 388 600 412 peslova@nempt.cz
Zdravotně-sociální pracovnice

+420 388 600 412
+420 702 290 568

litvanova@nempt.cz
Oddělení následné péče +420 388 600 411
+420 388 600 412
 


Cíl pobytu na lůžku oddělení následné péče:

 • zlepšení zdravotního stavu
 • zlepšení mobility
 • nácvik soběstačnosti

To vše za účelem návratu pacienta do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení. U nevyléčitelně nemocných pacientů zajistit důstojný zbytek života, bez psychického a fyzického utrpení.

     

Lékařská péče:

 • zajišťuje vedoucí lékař oddělení, nebo jiný lékař akutního lůžka v době pohotovosti
 • péče je dostupná 24 h denně

Ošetřovatelská péče:

 • denně se provádí celková osobní hygiena
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při vstávání z lůžka a uléhání, změně poloh)
 • pravidelné kontroly příjmu jídla a tekutin během dne
 • doplnění stravy dle potřeby pacienta nutričními doplňky stravy

Sociální pracovnice:

 • zajišťuje sociálně-právní poradenství
 • provádí sociální šetření u osob v nepříznivé sociální situaci
 • posuzuje sociální situaci pacientů ve vztahu ke zdravotnímu stavu pacientů a spolupracuje s rodinnými příslušníky, orgány veřejné správy, soudy….
 • podílí se na propuštění pacienta se zajištěním další péče a služeb potřebných po ukončení hospitalizace
 • pomáhá zajišťovat umístění v sociálních zařízeních
 • vede sociální záznamy ve zdravotní dokumentaci klienta

Rehabilitační péče:

 • na oddělení jsou denně přítomni 3 rehabilitační pracovníci, 1 fyzioterapeut a 2 pomocní pracovníci
 • dle ordinace lékaře se zaměřují na nácvik soběstačnosti, udržení a zlepšení mobility, zlepšení kondice pacienta

Fakultativní péče:

 • za poplatek lze pacientovi zajistit pedikúru, manikúru
 • doprava sanitním vozem za poplatek dle platného tarifu nemocnice (platba je vybírána pouze v případech, kdy není převoz indikován)

Ubytování, oddělení má k dispozici:

 • 4x třílůžkové lůžkové pokoje bez vlastního sociálního zázemí pro nepohyblivé pacienty
 • 1x jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
 • 7x dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
 • 1x třílůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
 • lůžko si nelze předem vybírat, v případě možnosti lze změnit umístění pacienta
 • o umístění pacienta rozhoduje vedoucí lékař oddělení, nebo vedoucí sestra oddělení dle aktuálního zdravotního a psychického stavu pacienta s ohledem na jeho potřeby a potřebu intenzity zdravotní a ošetřovatelské péče
 • strava je podávána k lůžku pacienta, v případě dobré mobility pacienta k jídelnímu stolu, lze servírovat i na společné jídelně oddělení na žádost pacienta

Léčebný řád oddělení:

 • lékařské vizity denně, při akutním zhoršení stavu s dostupností lékaře 24 h denně
 • denně celková hygiena
 • 1x týdně koupel celého těla, umytí vlasů
 • 5 dní v týdnu kompletní provoz rehabilitace (pracovní dny v týdnu od 09:00 - 14:30 hod)
 • jídlo dle určené diety v rozsahu minimálně tří hlavních jídel

Zdravotní služby:

 • hojení chronických ran
 • zlepšení výživy pacientů
 • řešení poruch polykání alternativním způsobem podávání stravy - zajišťujeme zavádění nasogastriské sondy, perkutánní gastrostomie, sipping
 • bazální stimulace (dle indikace lékaře)