Děti a jejich rodiče

Návštěvy dětí

Doporučené návštěvní hodiny dětí jsou po dohodě denně do 18:00, po domluvě s lékařem je možné dítě navštívit kdykoliv. 

Doprovod dětí

Oddělení má vyčleněna 4 lůžka ve třech pokojích pro doprovod dětí. S dítětem může být hospitalizován jeden z rodičů či prarodičů dle možnosti. Přednost mají kojící matky a rodiče do 6-ti let věku dítěte. Nepřijímají se těhotné ženy.
Jsou-li pokoje pro doprovod obsazeny, snažíme se vyjít vstříc i dalším zájemcům, je-li to možné uložíme je provizorně na pokoje pro děti.
Cena pro doprovod dětí nad 6 let, není-li dítě handicapované  je 300,- Kč / den.

K příjmu dítěte k hospitalizaci je nutné

 • platný průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení ošetřujícího lékaře (neplatí u akutní hospitalizace)
 • před plánovanou operací předoperační vyšetření včetně laboratorních výsledků
 • léky které užívá

Doporučené

 • věci osobní hygieny (mýdlo, zubní kartáček, pastu, hřeben, ručník)
 • župan, pyžamo
 • obuv na přezutí
 • oblíbenou hračku
 • školním dětem sešity, učebnice, potřeby na psaní
 • při společném pobytu doprovodu s dítětem – doprovod OP, domácí oděv, obuv na přezutí, hygienické potřeby
 • vlhčené ubrousky pro kojence

Charta práv hospitalizovaných dětí

Charta práv hospitalizovaných dětí byla schválena na I. evropské konferenci o hospitalizovaných dětech v květnu 1988.
Český a Slovenský výbor pro UNICEF

 • Děti mají být přijímány do nemocnice pouze tehdy, jestliže péče, kterou vyžadují, jim nemůže být stejně dobře poskytnuta doma, nebo při denní hospitalizaci.
 • Děti v nemocnici mají vždy právo mít u sebe své rodiče nebo jejich zástupce.
 • Ubytování by mělo být nabídnuto všem rodičům a ti by měli být podporování v tom, aby zůstali. Pro rodiče by to nemělo být finanční zátěží a neměli by trpět ztrátou výdělku. Aby se mohli podílet na péči o své dítě, měli by být rodiče trvale informováni o chodu oddělení a měla by být podporována jejich aktivní účast.
 • Děti a rodiče mají právo být informováni způsobem odpovídajícím jejich věku a úrovni chápání. Měla by být učiněna opatření ke zmírnění fyzického a emočního stresu.
 • Děti a rodiče mají právo na informovanou účast ve všech rozhodnutích týkajících se péče o ně. Každé dítě má být chráněno před zbytečnou léčbou a výzkumem.
 • Děti mají být ošetřovány spolu s dětmi, se kterými mají stejné vývojové potřeby a nemají být přijímány na oddělení dospělých. Pro návštěvníky dětských oddělení by neměla platit žádná omezení, pokud se týká věku.
 • Děti mají mít veškeré podmínky ke hrám a odpočinku a vyučování vhodnému pro jejich věk a stav a mají být v účelném, nábytkem vybaveném a stimulujícím prostředí, které má být vybaveno v souladu s jejich potřebami.
 • O děti má pečovat personál, jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové potřeby dětí a jejich rodin.
 • Kontinuita péče by měla být zajišťována týmem pečujícím o děti.
 • S dětmi má být zacházeno s taktem a pochopením a jejich soukromí má být vždy respektováno.