PCR VYŠETŘENÍ COVID-19 NA DOPORUČENÍ KHS, PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, SAMOPLÁTCI

Vyšetření je provedeno pacientům, kterým vyšetření indikoval praktický lékař, Krajská hygienická stanice (KHS). V odběrové stanu (u zadního vchodu do nemocnice) provádíme za účelem přímého průkazu viru (tzv. PCR diagnostika) precizní stěr z nosohltanu. 

 • Praktický lékař, KHS zašle elektronickou žádanku na odběrové místo. Žádanky zasílají lékaři či Krajská hygienická stanice elektronicky prostřednictvím systému ÚZIS. Pozor - žádanka není totéž co objednávka!
 • Poté se objednáte na daný termín v objednávkovém systému.  (naleznete na webových stránkách Nemocnice Prachatice a.s.) https://planner.nempt.cz/covid-19
 • Objednávací časy pro PCR test  Po - Pá 7:00 - 8:30hod.
 • Pokud nebude odeslána elektronická žádanka od praktického lékaře, KHS bude o tom pacient informován a vyřazen z objednávacího systému.
 • Pacienti s negativním/pozitivním výsledkem budou vyrozuměni automaticky rozesílanou SMS zprávou, neodpovídejte na ni. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i 48 hodin, většinou však mnohem méně. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici. 
 • Po správném vyplnění objednávkového formuláře a odeslání se OBJEVÍ HLÁŠENÍ - VAŠE OBJEDNÁVKA BYLA PŘIDÁNA DO SYSTÉMU. TÉŽ VÁM  PŘIJDE POTVRZUJÍCÍ SMS zpráva na uvedené telefonní číslo. Tím Vaše objednání proběhlo úspěšně a jste objednáni k PCR testu. Pokud Vám nepřijde potvrzovací SMS Vaše objednání nebylo úspěšné – prosím opakujte.
 • Na test je nutné se objednat vždy alespoň předešlý den do 11:00hod.
 • Objednávky jsou uzavřeny každý den v 11:00 hod a termíny na objednání jsou aktualizovány každý den max. na 3 dny dopředu.
 • DOTAZY - 607 059 517 (zrušení objednávky…)

SAMOPLÁTCI:

Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz Sars-CoV-2 k doložení VYSTAVUJEME v českém, anglickém a ruském jazyce  a vždy zasláním na uvedený email v osobním dotazníku)+ ZASLÁNÍ SMS ZPRÁVY.

 • Cena PCR testu je 1510 Kč (výtěr z nosohltanu). Vysoká senzitivita metody umožňuje prokázat původce již v časné fázi onemocnění, před nástupem protilátkové odpovědi.
 • Objednáte se na daný termín v objednávkovém systému. (Naleznete na webových stránkách Nemocnice Prachatice a.s.) https://planner.nempt.cz/covid-19
 • Nutné vyplnění osobního dotazníku + zaškrtnutí kolonky samoplátci
 • Poplatek je nutné předem zaplatit přímo na pokladně ředitelství Nemocnice Prachatice (1. patro) hotově nebo kartou (pondělí - pátek 6:45 - 14:00). Před odběrem se musí klient prokázat dokladem o zaplacení.
 • SAMOPLÁTCI NEPOTŘEBUJÍ INDIKACI (eŽÁDANKU) OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEBO KHS

Testování probíhá v odběrovém stanu v areálu Nemocnice Prachatice a.s. – U zadního vchodu. K odběru je možné přijet autem (DRIVE IN) – odběr z nosohltanu Vám bude proveden v autě. Vyšetření provádí proškolený zdravotnický personál stěrem z nosohltanu, což je v současné době nejspolehlivější způsob záchytu viru v dýchacích cestách.