PRAKTICKÉ INFORMACE

Návštěvy

Návštěvy nesmí narušovat chod oddělení a léčebný program pacientů. Informace o zdravotním stavu podávají: Ošetřující lékař nebo primář oddělení. Sestry pouze v rozsahu svých kompetencí. Vždy však v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

DOPORUČENÉ NÁVŠTĚVNÍ HODINY NA ODDĚLENÍCH NEMOCNICE

OdděleníDnyHodiny
Chirurgické Pondělí – Sobota 14:00 – 18:00
  Neděle 13:00 – 18:00
Interní Pondělí – Sobota 14:00 – 18:00
  Neděle 13:00 – 18:00
ARO a centrální JIP Návštěvy nejsou Pouze po dohodě s primářem
Dětské Pondělí – Neděle Denně po dohodě do 18:00
Gynekologicko-porodnické Pondělí – Sobota 14:00 – 18:00
  Neděle 13:00 – 18:00
Následné péče Pondělí – Sobota 14:00 – 18:00
  Neděle 13:00 – 18:00