Orientační plán

13) Dispečink dopravy / kantýna

14) Kuchyně, výdej stravy

16) Sklad všeobecného materiálu (MTZ)

17)  Sklady 

18) Lékárna

20) suterén:

Rehabilitační oddělení

20) přízemí:

Soukromá urologická ambulance, ambulance rehabilitace, soukromá kardiologická ambulance, ortopedická ambulance, traumatologická ambulance, gastroenterologická ambulance

20) 1. patro:

Oddělení lékařské mikrobiologie, kaple, zasedací místnost 

21a) přízemí:

Interní oddělení muži / lékařská pohotovostní služba

21a) 1. patro:

Interní oddělení ženy

21a) 2. patro:

Gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení

21a) 3. patro:

Gynekologická ambulance, onkologické oddělení, soukromá psychiatrická ambulance, ICT oddělení

21b) přízemí:

Soukromá plicní ambulace, hemodialyzační středisko

21b) 1. patro:

Vedení nemocnice

21b) 2. patro:

Porodní sály

21c) Hlavní vchod, recepce

22a) přízemí:

Radiodiagnostické oddělení

22a) 1. patro:

Operační sály

22b) přízemí:

Chirurgická ambulance

23) přízemí:

Oddělení klinické biochemie a hematologie, metabolická poradna, hematologická ambulance, autologní odběry

23) 1. patro:

Ortopedicko-traumatologické oddělení

23) 2. patro:

Chirurgické oddělení

23) 3. patro:

Oddělení následné péče (LDN)

24) přízemí:

Dětská ambulance / jednotka intenzivní péče

24) 1. patro:

Dětské oddělení