Nabídka práce - NLZP

V případě vašeho zájmu o zaměstnání v naší společnosti prosím vyplňte tento Osobní dotazník a zašlete jej na email bicanova@nempt.cz nebo doručte jinak k rukám personalisty.

Bližší informace sdělí:

Personální oddělení: Lucie Bicanová, tel. 388600290, mobil: 702236509, E-mail: bicanova@nempt.cz

Hlavní sestra: Mgr. Kateřina Štrajtová, tel.: 388 600 394, mobil: 722465992, E-mail: strajtova@nempt.cz

Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání", který je dostupný po rozkliknutí.