Nabídka práce - lékaři

Sekundární lékař nebo absolvent na oddělení interny 

Sekundární lékař s kmenem se specializovanou způsobilostí na oddělení gynekologicko-porodnické

Zástupce primáře na interním oddělení

Sekundární lékař nebo absolvent na oddělení chirurgické

Sekundární lékař nebo absolvent na radiodiagnostické oddělení

Sekundární lékař na oddělení JIRP/ARO

Absolvent VŠ na oddělení JIRP/ARO

Sekundární lékař na dětském oddělení 

Sekundární lékař pro obor interní gastroenterologie

Zástupce primáře pro obor gynekologie a porodnictví 

 

V případě vašeho zájmu o zaměstnání v naší nemocnici se prosím ozvěte na níže uvedené kontakty, případně můžete vyplnit tento Osobní dotazník a zaslat jej na E-mail bicanova@nempt.cz.

Bližší informace sdělí:

Personální oddělení: BBS Lucie Bicanová, DiS., tel. 388600290, mobil: 702236509, E-mail: bicanova@nempt.cz

Vedoucí úseku zdravotní péče: MUDr. František Stráský, mobil: 602324538, E-mail: strasky@nempt.cz

Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání", který je dostupný po rozkliknutí.