Duchovní služby

Nemocnice Prachatice, a.s. má k dispozici nemocniční kapli – meditační místnost, která se nachází v zadní budově nemocnice v I. patře před oddělením mikrobiologie. Je dostupná od zadního vchodu nemocnice nebo z interiéru nemocnice. Cesta ke kapli je značena informačními tabulkami. 

Naše nemocnice poskytuje téměř rodinné prostředí, proto chceme poskytnout možnost využít kapli pacientům, jejich rodinám, ale i personálu. Považujeme to za evropský standard, který zatím v mnoha nemocnicích chybí. Tato útulně a vkusně zařízená místnost je k meditacím a modlitbám otevřena denně od 07:00 do 17:00 hodin, též o víkendu a o svátcích. Není na škodu, občas si do kaple zajít, zastavit se v dnešní uspěchané době, pomodlit se za nemocného či jen v tichu posedět a zameditovat.

Nemoc je náročná životní situace. Není snadné se s ní vyrovnat. V člověku se probouzejí otázky, které v době plného zdraví možná neměl čas promýšlet. Bolest, nejistota a osamocenost jsou chvíle, kdy cítíme potřebu diskrétní blízkosti druhého člověka více než jindy.

Nemocnice Prachatice a.s. ve spolupráci s římskokatolickou farností Prachatice nabízí duchovní pomoc v oblasti spirituálních potřeb svých pacientů. Od 1. 9. 2017 každou středu v měsíci přichází do naší nemocnice sestra Jana Pavla z komunity sester boromejek, která je touto službou pověřena. Může se jednat jak o zajištění návštěvy kněze, tak o diskrétní rozhovor, či modlitbu na Vaše úmysly. Nabídka platí pro každého bez rozdílu vyznání či světonázorového přesvědčení. Pokud máte zájem, požádejte sestru ve službě o zprostředkování setkání.

Plakát ke stažení zde.