Zdravotníci

Předmětem hlavní činnosti Nemocnice Prachatice, a.s. je poskytování zdravotní péče v souladu s koncepcemi jednotlivých oborů. Zdravotní péče je poskytována v následujících oborech a odbornostech.

Lůžková péče

Akutní lůžková zdravotní péče je poskytována na 146-ti lůžkách šesti oborů:

 • anesteziologicko-resuscitační
 • dětské a novorozenecké
 • gynekologicko-porodnické
 • chirurgické
 • interní
 • ortopedicko-traumatologické

Pro všechny obory je zajištěna intenzívní péče na centrální JIP, která má 13 lůžek, z toho jsou 4 lůžka pro ARO. Následná péče je zajišťována na oddělení následné péče (LDN) s 25-ti lůžky.

Komplementární péče

 • centrální operační sály a sterilizace
 • klinická biochemie a hematologie
 • lékařská mikrobiologie
 • radiodiagnostické oddělení
 • rehabilitace

Ambulantní péče

 • dětská kardiologie
 • gastroenterologie
 • gynekologie
 • hematologie
 • hemodialyzační středisko  
 • chirurgie
 • interní
 • léčba bolesti
 • metabolická poradna
 • nefrologie  
 • onkologie
 • ortopedie
 • traumatologie 

Lékárna

 • oddělení přípravy cytostatik  

Naše nemocnice poskytuje vysoce kvalitní a specializovanou péči. Máme kvalifikovaný a dobře školený personál, příjemné pracovní prostředí v nově rekonstruovaných prostorách celé nemocnice. Naše laboratoře jsou akreditovány, celá nemocnice je certifikována systémem řízení kvality podle normy ČSN EN 15 224 zaměřené na zdravotnické služby. 

Našim zaměstnancům poskytujeme mnoho benefitů, např.:

 • kvalitní a levné závodní stravování
 • penzijní připojištění
 • týden dovolené navíc
 • preventivní prohlídky a očkování
 • zabezpečení pitného režimu na vybraných provozech
 • poukázky do lékárny
 • ubytování v malometrážních bytech
 • sportovní místnost v areálu
 • zvýhodněná parkovací místa v areálu