Zaměstnání

 Nemocnice Prachatice a.s. jako

zaměstnavatel

Naše nemocnice zaměstnává zhruba 400 zaměstnanců a řadí se mezi největší zaměstnavatele v regionu. Jsme moderní rodinná nemocnice s dlouholetou tradicí poskytující komplexní, vysoce kvalitní a specializovanou péči. Konkrétně zdravotnickou lůžkovou péči, následnou péči, dále komplementární zdravotní péči a v neposlední řadě ambulantní zdravotní péči. V areálu nemocnice je lékárna a mateřská školka. Máme kvalifikovaný a dobře školený personál, příjemné pracovní prostředí v nově rekonstruovaných prostorách celé nemocnice. Naše laboratoře jsou akreditovány, celá nemocnice je certifikována systémem řízení kvality podle normy ČSN EN 15 224 zaměřené na zdravotnické služby. 

 

Aktuálně nabízené volné pozice:

 

Nenašli jste ve výpisu volných pozic místo, na které splňujete požadavky nebo byste chtěli dělat na jiné pozici? Neváhejte nám přesto poslat Váš životopis nebo vyplněný osobní dotazník, v případě, že se uvolní vhodné místo, budeme Vás kontaktovat a zařadíme Vás do výběrového řízení.

Nemocnice Prachatice, a.s. informuje uchazeče o zaměstnání v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů v dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání", který je dostupný po rozkliknutí.

Proč se přidat k nám

  • Všichni absolventi jsou u nás ihned plně zapojeni do veškerých činností na pracovištích dle jednotlivých odborností.
  • Velkou výhodou oproti velkým nemocnicím je malý počet nastupujících kolegyň a kolegů na jednotlivá oddělení a tedy téměř okamžité osobní zapojení do léčebného procesu pod dozorem starších kolegů.
  • U operačních oborů (chirurgie, ortopedie s traumatologií či gynekologie s porodnicí) absolventi téměř ihned asistují u operací a dle šikovnosti i provádějí nejprve drobné a posléze i náročnějších operační výkony, vše samozřejmě pod zkušeným dozorem.
  • Teoretické znalosti získané studiem si všichni denně zdokonalují a prohlubují při vykonávání zdravotní péče o pacienty. Teoretická i praktická část jde ruku v ruce a je to nepřetržitý proces, který směřuje k vykonání atestace v oboru.
  • Při vzdělávání úzce spolupracujeme s ostatními Jihočeskými nemocnicemi, především s Nemocnicí České Budějovice, a.s. Stáže jsou bezplatné. Za poslední léta všichni naši mladí lékaři bezproblémově složili atestaci ve zvoleném oboru.
  • Zaměstnancům nabízíme bohaté množství benefitů, jako např. příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, 5 dnů dovolené navíc, zvýhodněné závodní stravování, mateřská školka, firemní akce a další.
  • Všem svým zaměstnancům nemocnice nabízí prestiž a jistotu zaměstnání a rovné pracovní podmínky, bez ohledu na pohlaví, věk, národnost či barvu pleti.

V případě vašeho zájmu o zaměstnání v naší společnosti vyplňte prosím tento Osobní dotazník a zašlete jej na email bicanova@nempt.cz nebo doručte jinak k rukám personalisty.

S Vašimi dotazy a žádostmi se můžete obrátit:

Personální oddělení
Lucie Bicanová
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
tel: +420 388 600 290, +420702236509
e-mail: bicanova@nempt.cz