Hemodialyzační středisko

MUDr. Eva Pauchová Jana Dlábková
Vedoucí lékař Vedoucí sestra
+420 388 600 152 +420 388 600 252
pauchova@nempt.cz dlabkova@nempt.cz

Hemodialyzační středisko je součástí interního oddělení nemocnice a slouží pro pacienty s různým onemocněním ledvin. Provádí se zde hemodialýza, což je filtrační proces, při kterém se filtruje krev za pomoci přístroje, mimo tělo pacienta. K dispozici je celkem 10 lůžek pro jeden hemodialyzační cyklus. Hemodialýza se provádí většinou třikrát týdně. Jednotlivá léčba trvá 4 - 5 hodin.

      

Dialýza je způsob čištění organismu od zplodin metabolismu a přebytečné vody. Do doby, než je nemocnému transplantována ledvina, musí pro zachování životních funkcí využívat dialýzu. Existují dva typy dialýzy – hemodialýza a peritoneální dialýza (viz níže). Pro většinu nemocných, přibližně 70 %, je vhodná jak hemodialýza tak peritoneální dialýza.

 KONTAKTY

Personál / OdděleníTelefonE-mail
MUDr. Eva Pauchová +420 388 600 152 pauchova@nempt.cz
Vedoucí sestra +420 388 600 252 dlabkova@nempt.cz
Dialyzační sál +420 388 600 157 hds@nempt.cz

 

      

Hemodialýza (dialýza v nemocnici) – HD

Při hemodialýze se k čištění krve využívá speciální filtr a stroj, který čistí krev mimo tělo pacienta.  Během dialýzy je krev jednou jehlou odváděna mimotělním krevním oběhem do dialyzátoru, který odfiltruje nežádoucí látky a nadbytečné tekutiny. Očištěná krev je vracena druhou jehlou zpět do těla pacienta.

Na hemodialýzu je nutno docházet do nemocnice nebo do dialyzačního centra obvykle 3 až 4 krát za týden, v domácím prostředí se tento výkon zatím neprovádí. Dialýza trvá vždy 4 až 5 hodin. Konkrétní časový rozvrh, tedy dny v týdnu, zda dopoledne, odpoledne nebo v noci, kdy nemocný na dialýzu chodí, stanovuje zdravotnické zařízení a nelze jej v průběhu léčby měnit. K době dialýzy, tj. 4 – 5 hodinám, je potřeba připočítat čas na dopravu, čas na připojení a odpojení od přístroje, vyšetření před a po dialýze a čas na dopravu zpět. Je tedy nutno počítat s 6 – 8 a více hodinami podle toho, jak daleko musí pacient na dialýzu dojíždět.

Peritoneální dialýza – PD

Druhou možnost, jak v případě poškození ledvin odstraňovat z těla odpadní látky a přebytečnou vodu, představuje peritoneální dialýza. U této metody se krev neodvádí mimo tělo pacienta, ale čistí se uvnitř těla pomocí tělu vlastní (peritoneální) membrány, tzv. pobřišnice, která pracuje jako filtr. Do pobřišnice se v pravidelných intervalech napouští dialyzační roztok, který v těle zůstává po dobu 4 až 8 hodin, během kterých do něj přecházejí odpadní látky z krve. V době, kdy je tento roztok v břiše a probíhá dialýza, pacient není připojen k přístroji ani k jiným zdravotnickým pomůckám. Peritoneální membrána má malé otvory podobné dutým trubičkám dialyzátoru. Právě jejich pomocí se odstraňují odpadní látky a přebytečná tekutina z těla. Po uplynutí stanovené doby dialýzy se roztok i s odpadními látkami z těla vypustí a nahradí roztokem novým. Krev se tedy očisťuje přímo v těle.